Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

HOÀNG LAN NGÀY XƯA - Ngưng Thu
Em có ngang nhà anh chiều nay?

Hoàng  lan còn phảng phất đâu đây...
Tóc ai tỏa  ngát mùi hương cũ ?
Chưa uống mà lòng anh đã say...
Có phải em về trên lối mưa?
Tìm chi kỹ niệm những ngày xưa?
Em đi là chết vần thơ cũ...
Chết cả hồn anh,em thấy chưa?
Có phải em , tình yêu đó không?
Chiều ra ngoài ngỏ đứng buâng khuâng
Hoàng Lan  một đóa trong vườn rụng
Một đóa cô đơn đến vô cùng 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét